Delen:
Snel kiezen
Zoek op kleur
Zoek op prijs
Zoek op land
Zoek op herkomstgebied
Zoek op druivenras
U winkelt veilig bij ons

Privacybeleid


Algemeen


Dit is de website van Wijnkoperij Van Bilsen.
Ons vestigingsadres is Korvelseweg 45, 5025 JB Tilburg

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 18085134
Ons btw-nummer is 817012096B01

Wijnkoperij Van Bilsen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eventuele klachten omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gericht.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het uitvoeren van de met jou aangegane overeenkomst, bijvoorbeeld voor het bevestigen en versturen van je aankoop, het voldoen aan een wettelijke verplichting en in geval van een gerechtvaardigd belang ten aanzien van marketingdoeleinden. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de Europese Unie. Je gegevens worden niet doorverkocht aan derden; de gegevens worden slechts verstrekt aan derden voor zover hier een legitieme reden voor aanwezig is, zoals het mogelijk maken van de levering van je aankopen en een eventuele verkoop van de organisatie.

We zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit houdt in ieder geval in dat jouw persoonsgegevens niet langer dan één jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Je hebt recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van je persoonsgegevens bij Wijnkoperij Van Bilsen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Wijnkoperij Van Bilsen. Je verzoek zal binnen vier weken worden afgehandeld.

Wijnkoperij Van Bilsen behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.

Wat zijn cookies?


Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op je computer wordt opgeslagen. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Deze cookies gebruiken we om:

 • je voorkeuren te registreren;
 • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jou boodschappenlijst;
 • je bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die je zouden kunnen interesseren;
 • je vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij jou volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Welke gegevens verzamelen wij?


Onze webserver bewaart en herkent geen domeinnamen en e-mailadressen. Tenzij:

 • Je jou e-mailadres aan ons communiceert.
 • Je boodschappen/vragen plaatst op deze website.
 • Je de informatie zelf verstrekt, bijvoorbeeld via onderzoeksinformatie en/of websiteregistratie.

Deze informatie wordt gebruikt:

 • Om je op de hoogte te stellen van updates van onze site.
 • Voor intern gebruik van verwerken van orders en informatie aanvragen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doen wij om veilig met jou informatie om te gaan?


 • Als wij jou gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en het invullen van contactformulieren.
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat de ontvangen informatie op onze site verloren gaat, onrechtmatig wordt gebruikt of gewijzigd.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?


Je kunt altijd contact met ons opnemen om te reageren op ons privacybeleid.

Je kunt dit doen:

Per email info@wijnkoperijvanbilsen.nl
Per telefoon 013-5321201

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Je zult alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst heeft.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo heb je altijd de kans jou deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie kun je contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als jij vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kun je uiteraard contact met ons opnemen, op het hierboven vermelde adres.

Even geduld a.u.b.